Vespula Vulgaris

Vespes comunes

La vespa comuna (Vespula Vulgaris) és un insecte volador que fa els seus ruscs en qualsevol tipus de superfície, normalment buscant llocs calents i protegits de les inclemències del temps. Estan formats per les reines i les obreres. Tenen un fibló amb el que injecten el seu verí a la seva víctima.

La seva mida és d’aproximadament 1cm i tenen una mescla de colors negra i groc. S’alimenta d’una àmplia varietat d’aliments (desde fruita fins a d’altres insectes).