Corcs o barrinadors de la fusta

Corcs

Els corcs o barrinadors de la fusta són les larves d’unes especies d’insectes que s’alimenten de la fusta.

Els adults posen els ous a la part exterior de la fusta (puguin ser bigues, mobles, etc.), aquests ous es converteixen en larves que entren dintre d’aquesta fusta, on s’alimenten i van avançant en forma de túnel per el seu interior. Poden deixar al terra una pols de fusta anomenada corquim (per exemple sota d’una biga).

Aquesta pols és un indicador per adonar-nos de que tenim corcs amagats dintre de les bigues.

Un cop acabat el cicle larvari, les larves surten a fora en forma d’adult per aparellar-se, és en aquest moment que deixen un forat a la vista per on han sortir (és així com veiem que tenim una fusta molt atacada per corcs, quan té molts forats circulars petits).