Altres

Plagues

Mosquits

Aquests insectes voladors dípters, estan formats per mascles i femelles. Al llarg de la seva vida s’alimenten de nèctar de flors. Quan les femelles estan fecundades i han de pondre els pus procedeixen a alimentar-se de sang per poder donar prou nutrients a les seves futures cries. Obtenen la sang a través de xuclar la sang d’altres animals, convertint-los en vectors de malalties.

Necessiten aigua per poder pondre els ous i que les larves es desenvolupin.

Durant el dia s’amaguen del sol i la calor a la vegetació i surten a picar al matí i al vespre, aprofitant la temperatura del dia i la foscor que hi ha.

Mosques

La família de les mosques és molt àmplia: mosca domèstica, blanca, de la fruita, de la carn, etc.

Són de la família de dípters, estan esteses per tot el món. Una femella pot posar fins a 500 ous, i el seu índex de reproducció és molt alt. La seva atracció per el menjar fan que sigui fàcil que contaminin els nostres aliments. No tenen dents, per alimentar-se es col·loquen sobre l’aliment, vomiten un àcid que es dissol amb l’aliment creant una pasta, que ho absorbent amb la boca xupant.

Xinxes

La xinxa dels llits (Xinxe - Cimex lectularius)

Aquests insectes estan adaptats a ambients domèstics i estan extessos arreu del món.

Durant el dia la xinxa s’amaga en racons, esquerdes, sòcols, endolls, etc. A la nit surt a alimentar-se de sang, mossega a les persones que dormin al llit de prop del seu amagatall. Les picades són molt intenses i poden provocar reaccions adverses a les persones que les pateixin.

Solen atacar a les persones que dormen i els establiments hotelers han de tenir especial cura de no tenir-ne.

Puces i Garrapates

Aquests insectes solen tenir la seva presència lligada a animals tant domèstics com de camp. Quan la seva presència és abundant, poden acabar molestant a els humans.

Àcars

Els àcars són insectes que s’alimenten de les restes orgàniques que les persones deixem al llit, i altres zones de la casa. Aquest insectes poden provocar al·lèrgies i problemes respiratoris a les persones.

Caldrà controlar-los.

Peixets de plata

Els peixets de plata o d’argent , són insectes caminadors petits, sovint visibles a les llars. En general no es veuen amb grans quantitats, poden viure llargs períodes de temps.

Aranyes

Tenim gran varietat d’aranyes a la nostra climatologia, no solen ser considerades plaga per la no aglomeració d’exemplars en un mateix lloc. En zones poden ser molestes i caldrà prendre mesures per controlar la seva presència.Altres

Controls i Desinfeccions


Control d'aus

Les aus urbanes estan convertint-se en una plaga per causa dels seus aspectes negatius quan la seva presència és associada amb les persones.

Certes espècies d’aus poden arribar a ser molestes sigui capaces de transmetre malalties, contaminar aliments o malmetre els acabats dels nostres edificis.

Les 4 espècies més arrelades al nostra territori són els coloms, les gaviotes(avis popularis), els estornells i les cotorres.

Legionel·la

La legionel·la és un bacteri que és habitual en molts ambients aquàtics (llacs, fonts s’aigua, etc). La Legionel·la és problemàtica quan està present en altes concentracions en aigua vaporitzada, es transporta a través del vapor i entra per les vies respiratòries creant així problemes de salut.

Els llocs més fàcils de proliferació de la legionel·la són les dutxes (inspirant el vapor d’aigua quan ens dutxem) o les torres de refrigeració.

Desinfeccions

Els microbis i microorganismes que podem trobar poden arribar a ser patògens i causar malalties a persones, animals i plantes.

Per això en zones d’especial risc de proliferació d’aquests microbis, caldrà procedir a fer desinfeccions per prevenir o eradicar la presència d’aquests.

Fitosanitaris

És el grup de tècniques i procediments que usarem per assegurar la correcte salut de les nostres plantes. Que poden ser atacades per molts tipus d’insctes.